Men hur…..

"Jag minns när jag skulle lära mig cykla, jag ramlade hela tiden och slog mig. Ibland tänkte jag att det inte skulle gå. Hade inte mamma uppmuntrat mig att fortsätta hade jag kanske aldrig lärt mig cykla.  Så trist det hade varit.  Jag älskar ju att cykla"

Det här är precis vad coaching handlar om.
Här får du det stöd och den uppmuntran som du behöver i din process. Coachen är en person som ser dig, dina talanger och förmågor och som hjälper dig använda dem på ett sätt som hjälper dig.

Det kan också vara den person som ger dig utmanande frågor.
Inte bekvämt alla gånger, men garanterat hjälpsamt för dig.
Det professionella stödet gör att du når ditt mål både snabbare och effektivare.
Samarbetet, motivationen och inte minst inspirationen du får kan vara avgörande för din framgång.

Dessutom har du sannolikt roligt under resan.